روغن زفت

11,000 تومان

چاق کننده موضعی بخصوص صورت و سینه

مقدار:

توضیحات

خاصیت:

خلط های غلیظ را می پزاند .زداینده و گرمی بخش است. ترش بیشتر رساننده و خشکش بیشتر خشکاننده است و در مرهم ها بکار می رود.
آرایش:

سفیدی ناخن ها را می زداید. خون را به سوی اندام ها جذب می نماید، اندام ها را فربهی می دهد و به ویژه اگر مکرر آن را بر اندام بچسبانند و هر باریکه یک دفعه و بزور آن را بر کنند.
زفت را برای علاج ترک پا و سایر ترک ها بکار می برند. ضمادش در کم مویی مایه رویش مو می گردد.
دمل و جوش:

زفت و به ویژه زفت تر ورم سخت را نرم می کند.
با آرد جو بر خنازیر گذارند مفید است. زفت را با کبریت یا پوست درخت ینبوت مخلوط کنند سرایت عارضه مورچه را باز می دارد و در علاج غده ها مفید است .
زخم و قرحه:

علاج قوباء است. از زخم های گود گوشت بر می آورد، به ویژه اگر با کوبیده کندر و عسل باشد در باز رویاندن گوشت مؤثرتر است.
مفاصل:

در مداوای ورم ماهیچه سودمند است.
سر:

خشک و ترش رویشگاه مژه ها را استوار می کند در رویش مژه کمک می نماید و بیماری (دمعه) را شفا می دهد. زخم چشم را بر طرف می سازد و دید را تقویت می کند.

دیدگاه

فعلا نظری موجود نیست.

اولین کسی باشید که پاسخ میدهد: “روغن زفت”