خواص گیاه رازک

قسمت مورد استفاده :

میوه مخروطی شکل .

موارد استفاده :

مصرف رازک در حالتهای عصبی ،بی خوابی ،بی قراری و اضطراب موثر می باشدهمچنین با توجه به ترکیبات تلخ موجود در آن ،محرک اشتها و افزایش دهنده ترشح شیره معده است .

موارد منع مصرف :

در افسردگی منع مصرف دارد که به دلیل اثرات خواب آور آن می باشد.

مصرف در باداری و شیردهی :

با توجه به نبود مستندات علمی بهتر است با احتیاط مصرف شود.

تداخلات دارویی :

۱-اثرات خواب آوری ناشی از عصاره این گیاه موجب افزایش زمان القای خواب توسط فنوباربیتال می گردد.

۲-با توجه به اثرات استروژنی ترکیبات این گیاه ممکن است با هورمون درمانی جایگزین ،ضد بارداری های خوراکی و درمان سرطان پستان تداخل نماید.

خواص گیاه آکاسیا

قسمت مورد استفاده:

ماده مترشحه صمغ مانند.

موارد استفاده :

از صمغ این گیاه استفاده می شود .این دارو به عنوان محرک ملایم و متوقف کننده جذب ،همچنین در درمان اسهال کاربرد دارد .صمغ عربی معمولا در قطره های ضد سرفه استفاده می گردد .

مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

با توجه به نبود مستندات علمی ،بهتر است با احتیاط مصرف شود .

تداخلات دارویی :

۱ -با محلول های آهن ژلاتینه می شود.
۲-در الکل اتیلیک با درجه الکلی بیش از ۵۰ %نامحلول است .
۳-سرعت جذب داروهای خوراکی را کاهش می دهد .