از بين بردن غبغب

۱-سر خود را آنقدر به عقب خم كنيد تا روي پشتتان قرار گيرد.عضلات جلوي گردن خود را منقبض كنيد.سعي كنيد آنها را سفت ومحكم كنيد.دندانهايتان را محكم بهم قفل كنيد.آرواره هاي خود را آنقدر محكم ببنديد تا رگ هاي گردن بيرون بزند.آرواره خود را پنج مرتبه باز و بسته كنيد.
۲-سر خود را همچنان عقب نگهداشته ،آرواره هايتان را ببنديد.دندانهايتان را روي هم نگه داريد.در حاليكه عضلات گردنتان هنوز سفت است سر خود را به حالت معمولي برگردانيد.سرتان را به عقب فشار دهيد.همانطور كه سرتان را بالا مي آوريد چانه خود را پايين نگه داريد.
۳-گردن را رو به عقب و چانه را رو به پايين نگه داريد .سرتان را چهار مرتبه به سمت چپ وسپس چهار مرتبه به سمت راست ببريد.استراحت كنيد وعضله هاي گردن را آزاد نگه داريد .اين تمرين را چهار مرتبه تكرار كنيد.
۴-سرتان را به عقب ببريد،عضلاتتان را منقبض كنيد .با شست و انگشت سبابه عضلات سفت شده چانه خود را نيشگون بگيريد.اين حركت را ادامه بدهيدتا آنكه قطعه چربي گرم وپوستتان قرمز شود.هر دفعه كه پوست را نيشگون ميگيريد خيلي نكشيد.
۵-در حاليكه سرتان عقب است انگشت سبابه خود را تا آنجا خم كنيد كه بند اول و دوم آن زاويه قائمه بسازند.براي قسمت بعدي اين نرمش از استخوان بند دوم انگشت استفاده خواهيد كرد.
خط زير آرواره را دنبال كنيد و با استخوان بند دوم انگشت خم شده از وسط چانه به طرف گوش ماساژ بدهيد.
قبل از اين نرمش صورت و گردن خود را با دقت كرم بماليد.پس از اين نرمش به صورت و گردن خود آب سرد بپاشيد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *